Portal de Transparència | Sala Escalante Centre Teatral

Escalante

Portal de Transparència

El Decret núm. 7.100, de 23 de juliol de 2015, va establir a favor de la Diputada Provincial Rosa Pérez Garijo la competència de la Delegació específica de Teatres, que inclou el Teatre Principal i el Teatre Escalante.

La Diputació de Valencia, a través del Centre Teatral Escalante, presta un seguit de serveis públics a la ciutadania que abasten tant les arts escèniques com l’àmbit educatiu, en diferents vessants de cadascun d’ells, i que incideixen en aspectes de la societat que interessen la promoció de la cultura i de la nostra llengua, així com també el foment de l’activitat econòmica pel que fa a la presència de professionals i companyies teatrals valencianes.