Teatre Inclusiu | Sala Escalante Centre Teatral

Escola

Teatre Inclusiu

Aquest departament de l’escola donarà cabuda a persones amb necessitats especials, bé per patir algun tipus de discapacitat o bé per patir una situació d’exclusió social en qualsevol de les seues variants. La diferència entre l’alumnat serà el punt de partida de tota l’acció educativa; respectar les diferències i no convertir-les en desigualtats ha de ser el propòsit de l’escola.

Els objectius s’adaptaran a la singularitat de l’alumnat i atendran de manera genèrica l’acceptació de la pròpia identitat, la presa de consciència de les limitacions i les possibilitats de cada alumne o alumna, la proposta d’estratègies per a resoldre situacions, el desenvolupament de l’autoexpressió, la facilitació de la comunicació i la millora de l’autonomia, etc.

S’oferiran dos grups per als alumnes amb discapacitat i dos més per a dones adultes en risc d’exclusió.

+ Informació: escola.escalante@dival.es

Professors:

  • Grup Diversitat 1:
    Ana Villodre i Raquel Ortells