Skip to main content

Teatre
inclusiu

Aquest departament de l’escola donarà cabuda a persones amb necessitats especials, bé per patir algun tipus de discapacitat o bé per patir una situació d’exclusió social en qualsevol de les seues variants. La diferència entre l’alumnat serà el punt de partida de tota l’acció educativa; respectar les diferències i no convertir-les en desigualtats ha de ser el propòsit de l’escola.

Els objectius s’adaptaran a la singularitat de l’alumnat i atendran de manera genèrica l’acceptació de la pròpia identitat, la presa de consciència de les limitacions i les possibilitats de cada alumne o alumna, la proposta d’estratègies per a resoldre situacions, el desenvolupament de l’autoexpressió, la facilitació de la comunicació i la millora de l’autonomia, etc.

Informació adicional:

S’oferiran dos grups per als alumnes amb discapacitat i dos més per a dones adultes en risc d’exclusió.

Informació: escola.escalante@dival.es

Horario de Secretaría Escuela

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 18.30h

Para más información, escola.escalante@dival.es
o al teléfono 601 738 316

Centre Juvenil d’algirós
C/Campoamor, 91
46022 Valencia
M. 601 738 316