Skip to main content

El principal objectiu del Teatre Escalante es donar a conèixer totes les disciplines escèniques (teatre, dansa, circ, titelles, etc.) des de perspectives molt diferents. La proritària, com ja sabeu, és facilitar-vos l’accés a les representacions teatrals, però ara volem fer un pas endavant i oferir-vos instruments perquè pugueu aprofundir en el coneixement de les arts escèniques d’una manera lúdica i alhora rigorosa.

L’ AULA DIDÀCTICA és un projecte que us permetrà eixamplar el coneixement sobre arts escèniques del vostre alumnat. Els temes tractaran aspectes històrics, mites universals del teatre, les disciplines escèniques, com és un teatre per dins, com es construeix un espectacle, etc. Hem creat uns vídeos d’animació 2D per presentar el tema objecte d’estudi amb unes fitxes didàctiques i una guia per al professorat.