Notícies | Sala Escalante Centre Teatral

Notícies

Anunci sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya l’Escalante en gira 2022

La Diputació de València a través del Escalante Centre d’Arts Escèniques presta, entre uns altres, un servei públic diferenciat consistent en la producció d’espectacles i actuacions teatrals que, organitzada mitjançant una programació per cicles temàtics, constitueix una oferta cultural dirigida a la ciutadania en general, que també s’articula mitjançant gires que suposen la realització de … Més

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2022

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625578 ) Primer. Participants. Podran participar totes les persones majors d’edat, que tinguen complits els … Més

Crida a projecte per a la realització de la imatge de la temporada 2022-23 del Escalante- Centre d’Arts Escèniques.

Objecte i finalitat de la convocatòria El Escalante – Centre d’Arts Escèniques, referent de les arts escèniques per als públics infantil, juvenil i familiar, obri una convocatòria de selecció a professionals i empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, per al desenvolupament de la imatge gràfica de la temporada 2022-2023 del Centre … Més

Crida oberta per al desenvolupament de propostes d’investigació / mediació per a públic jove a la temporada 2022-2023

Teatre Escalante és un centre adreçat a la infantesa i la joventut, que té entre els seus objectius l’exhibició d’espectacles, les produccions pròpies, la creació de públics, el desenvolupament de línies de formació, etc. Dins de les noves estratègies a encetar, ens plantegem la investigació i mediació per acostar-nos al col·lectiu juvenil. Per a la … Més

Producció d’espectacles per a l’Escalante Centre d’Arts Escèniques temporada 2022-2023

El Centre d’Arts Escèniques Escalante desitja continuar amb els seus projectes de producció i exhibició adreçats a la infantesa i la joventut. Espectacles amb un segell propi que oferisquen qualitat i diversitat i que garantisquen la igualtat d’oportunitats per a tots els professionals i potencien la presència de tots els llenguatges escènics. A tal fi, … Més

IV Jornades de Creació d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut del 2 al 10 de Juliol de 2021

Activitats destinades a professionals de les arts escèniques, docents i totes les persones interessades a l’impacte de les arts a l’educació. Les Jornades estan patrocinades per la Diputació de València i el Centre Teatral Escalante i estan organitzades per l’AVEET (Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals). L’objectiu principal de l’activitat és apropar una visió ampla … Més

Subscriu-te a la nostra newsletter i gaudeix d’una atractiva programació

Subscriu-te a la nostra newsletter i et portem a casa la millor programació d’arts escèniques per a tota la família amb la garantia del segell Escalante. Som el projecte escènic per a la infància i la joventut amb un major recorregut històric: més de dos milions d’espectadors, més de 40 produccions pròpies, més de 5.000 … Més

Tres propostes per a albergar la seu de l’Escalante

L’antic Escalante del carrer Landerer, l’espai escènic de l’Institut Valencià d’Audiofonologia (IVAF) i un edifici de nova construcció en el solar propietat de la institució provincial al carrer Tomás i Martí són les tres propostes que la Diputació de València ha presentat als col·lectius d’arts escèniques per a acollir la seu del teatre. Tot això … Més

Víctor Visa crearà la nova imatge de la pròxima temporada

El pintor i il·lustrador professional Víctor Visa ha sigut seleccionat entre el mig centenar de propostes de portfolio presentades per a crear la imatge gràfica de la nostra pròxima temporada 2021-2022. La selecció ha sigut realitzada pel teatre amb l’assessorament dels Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV). Amb … Més