Teatre Dones | Sala Escalante Centre Teatral

Escola

Teatre Dones

Aquest departament de l’escola donarà cabuda a dones que hagin estat o siguin, víctimes de violència de gènere o que estiguin en risc dexclusió social, en qualsevol de les seves variants.

Professors:

  • Teatre dones:
    Pepa Juan