Skip to main content

Contacta amb
nosaltres

Escalante

C/ Poeta Querol s/n cantó C/ Barques, 15
46002 València

Administració

administracio.escalante@dival.es
96 315 79 30 – 96 351 49 07 – 96 351 99 27

Cap de Sala

capdesala.escalante@dival.es
96 315 79 34 – 647 307 036

Cap de maquinària i projectes técnics

tecnics.escalante@dival.es
96 315 79 39 – 680 432 383

Coordinació centres escolars

grupsescolars.escalante@dival.es
659 182 712 – 963 15 79 31

Comunicació

premsa.escalante@dival.es
636 063 933

Direcció

programacio.escalante@dival.es
96 315 79 31

Escola escalante

escola.escalante@dival.es
601 738 316 – 647 307 036

Maquinista

tecnics.escalante@dival.es
96 315 79 39

Taquilla

taquilla.escalante@dival.es
676 946 998

Tècnic de llums

tecnics.escalante@dival.es
96 315 79 33