Skip to main content

Lisistrata

La guerra sempre ha estat, malauradament, des dels inicis dels temps. Però també hi havia heroïnes per a combatre, com és el cas de Lisístrata. Coneixerem el que va fer aquesta heroïna clàssica per apaivagar l’ambient (i als homes), i de pas, coneixerem què és el moviment pacifista i com aconseguir allò més important: la pau.

Material didàctic