Skip to main content

Corral de comèdies

Vols anar a un festival de música? I no t’abelleix anar al teatre, a un corral? No, no, un espai on es feia teatre. Els corrals de comèdies eren espais oberts on el públic gaudia, al llarg de la vesprada de tot un espectacle teatral. Descobrirem on s’asseien cada persona atenent al seu estatuts socials o els oficis que al corral existien com el apretador o l’agutzil.

Material didàctic