Skip to main content

La sala Escalante i el teatre infantil valencià

Memòria dels inicis del teatre valencià en la dècada dels anys setanta, dels inicis i consolidació del Projecte Teatral Escalante i de la visibilitat i reconeixement que van aconseguir un bon grup de professionals a partir dels anys noranta.