Skip to main content
25 Anys Escalante Centre Teatral
Premis ECT

25 Anys Escalante Centre Teatral

Enrique Herreras

Enrique Herreras

Editorial

ECT

Any

2010

El llibre pretén il·luminar, a més del sempre necessari inventari, aquell punt sentimental que té tota pràctica teatral. I donar fe, d’una manera completa i rigorosa, dels principis artístics que han guiat el centre al llarg d’aquests anys, com també de totes les activitats exercides en els seus vint-i-cinc anys d’existència. També hi ha una versió en CD.

Il·lustració / Disseny

Paco Bascuñán

Enrique Herreras

Editorial

ECT

Any

2010