25 Anys Escalante Centre Teatral | Sala Escalante Centre Teatral

25 Anys Escalante Centre Teatral

Disseny gràfic:

Paco Bascuñán

25 Anys Escalante Centre Teatral

Enrique Herreras

Editorial: ECT

El llibre pretén il·luminar, a més del sempre necessari inventari, aquell punt sentimental que té tota pràctica teatral. I donar fe, d’una manera completa i rigorosa, dels principis artístics que han guiat el centre al llarg d’aquests anys, com també de totes les activitats exercides en els seus vint-i-cinc anys d’existència. També hi ha una versió en CD.