Març 2020 | Sala Escalante Centre Teatral

Els universos de la imaginació de LÙ com a forma de resistència