30 Anys Escalante Centre Teatral | Sala Escalante Centre Teatral

30 Anys Escalante Centre Teatral

Disseny gràfic:

Paco Bascuñán

30 Anys Escalante Centre Teatral

Sandro Carbó

Editorial: ECT

El present llibre naix com a annex de l’edició anterior i arreplega l’abundant activitat realitzada del 2010 al 2015. Memòria gràfica i textual dels seus últims cinc anys de singladura.