Skip to main content

56.L’Escalante reforça la formació de professionals de les arts escèniques amb grans rostres de l’escena contemporània

56.L’Escalante reforça la formació de professionals de les arts  escèniques amb grans rostres de l’escena contemporània
Notícies

56.L’Escalante reforça la formació de professionals de les arts escèniques amb grans rostres de l’escena contemporània

Notícies

56.L’Escalante reforça la formació de professionals de les arts escèniques amb grans rostres de l’escena contemporània