Skip to main content

Xafar la gespa

Una producció Escalante creada per Escalante / Cía. La Negra

05/10/2022 13/10/2022
Info

Xafar la gespa

Una producció Escalante creada per Escalante / Cía. La Negra

Companyia

Escalante / Cía. La Negra

Direcció

Sergi Heredia

Gènere

Data d'estrena

05/10/2022

Data de finalització

13/10/2022

Fantàstica excursió dramatitzada en clau de dansa pel Parc Central que convidarà als espectadors a reflexionar sobre la natura i la necessitat d’escoltar-la. La funció es segueix mitjançant uns auriculars / audio-guia i és itinerant. RES NO ÉS EL QUE SEMBLA SI SAPS MIRAR!

Funcions públic general 9 i 12 /10_ 11.00 h i 12,30 h
Funcions Escolars 5, 6, 7,10, 11 i 13 /10_ 10 h i 11.30 h

55 min.

Intèrprets

Arantxa Cortés, Maria Sorribes, Karlos Tomás, Enric Romaguera i Pepa Sarrió

Direcció

Sergi Heredia

Direcció de moviment

Pepa Cases

Ajudant de direcció

Carlos Amador

Autoria

Guadalupe Sáez

Dramatúrgia

Toni Agustí

Composició musical

Carles Chiner

Disseny plàstic

Inés Muñoz i Mar Vicens (Trasto)

Titelles i attrezzo

Miguel A. Camacho

Vestuari

Pasqual Peris

Regidoria i gestió tècnica

Cotu Peral

Compartir

Vídeo