Equip i contactes | Sala Escalante Centre Teatral

Escalante

Equip i contactes

Direcció
Administració
Taquilla
Cap de Sala
Secretària
Coordinació centres escolars
Protocol i comunicació
Premsa
Cap de maquinària i coordinació
Maquinista
Tècnics
Personal de sala
Coordinació escola