Skip to main content

Crida oberta per al desenvolupament de propostes d’investigació / mediació per a públic jove a la temporada 2022-2023

Crida oberta per al desenvolupament de propostes d’investigació / mediació per a públic jove a la temporada 2022-2023
Notícies

Crida oberta per al desenvolupament de propostes d’investigació / mediació per a públic jove a la temporada 2022-2023

Notícies

Crida oberta per al desenvolupament de propostes d’investigació / mediació per a públic jove a la temporada 2022-2023

Teatre Escalante és un centre adreçat a la infantesa i la joventut, que té entre els seus objectius l’exhibició d’espectacles, les produccions pròpies, la creació de públics, el desenvolupament de línies de formació, etc. Dins de les noves estratègies a encetar, ens plantegem la investigació i mediació per acostar-nos al col·lectiu juvenil.

Per a la temporada 2022-2023 el Centre D’Arts Escèniques Escalante vol obrir el procés de recerca de propostes on el focus estiga en un treball específic amb els joves, desenvolupant una línia de treball oberta amb la professió escènica valenciana i l’activitat docent i pedagògica.

Crida

Per tant, es busquen propostes d’investigació/mediació de companyies professionals valencianes i de qualsevol disciplina escènica que ens acosten al públic i llenguatges per a públic juvenil.

Criteris de valor en consideració

 • Innovació pedagògica – creativa vinculada directament amb les arts escèniques.
 • Posada en contacte del projecte amb centres educatius de secundaria i /o col·lectius de joves.
 • Rigor i coherència del projecte presentat.
 • Grau d’interès del projecte dins la línia de treball d’Escalante Centre D’Arts Escèniques.
 • Projectes i/o propostes que utilitzen el valencià com a llengua vehicular.
 • S’avaluarà positivament la paritat als equips implicats.

Dotació pressupostària

Es destinarà per a cadascú dels projectes, sobre un pressupost desglossat i detallat, la forquilla entre 7.000 € i 14.800 €. Es podrà seleccionar entre 2 i 4 projectes.

Presentació de propostes

Per a que la recepció de projectes siga el més optima possible, es demana que s’envien en un únic arxiu amb el nom del projecte i creador (per exemple, L’ÚLTIMA LLUNA_PERROS DANESES) en el que s’especifique la següent documentació en un màxim de 10 pàgines (i 5 MB de pes):

 • Títol, creador/a, companyia.
 • Proposta visual, pedagògica i d’intencions de treball amb el col·lectiu.
 • Currículum i/o trajectòria del creador/a o companyia.
 • Proposta d’equip per desenvolupar el projecte.
 • Proposta pressupostària detallada i desglossada.
 • Calendari de treball aproximatiu.
 • Qualsevol altra informació que es considere oportuna.
 • Contacte del creador/a o companyia.

Tot el material s’enviarà en un únic arxiu al correu electrònic programacio.escalante@dival.es

En cas que l’equip d’Escalante precise informació addicional, es posarà en contacte amb els encarregats del projecte.

El termini de recepció de projectes es tancarà el 30 d’abril a les 23:59 hores.

Firma
Gloria Tello Company
Diputada Delegada de Teatres.

Descàrregues