Skip to main content

Producció d’espectacles per al Centre Teatral Escalante en la temporada 2021-2022

Producció d’espectacles per al Centre Teatral Escalante en la temporada 2021-2022
Noticias

Producció d’espectacles per al Centre Teatral Escalante en la temporada 2021-2022

Noticias

Producció d’espectacles per al Centre Teatral Escalante en la temporada 2021-2022

Introducció

El Centre d’Arts Escèniques Escalante desitja continuar amb els seus projectes de producció i exhibició adreçats a la infantesa i la joventut. Espectacles amb un segell propi que oferisquen qualitat i diversitat i que garantisquen la igualtat d’oportunitats per a tots els professionals i potencien la presència de tots els llenguatges escènics.

A tal fi, per a la temporada 2021-2022, el Centre d’Arts Escèniques Escalante vol rebre propostes per a la producció d’espectacles per tal de valorar-los com a futures produccions.

Criteris

Perquè la recepció de projectes siga el més òptima possible, es demana que s’envien en un arxiu únic amb el nom del projecte i el creador (per exemple: LUNA_L’HORTATEATRE), en el qual s’especificarà la documentació següent:

 • Títol, creador/a i companyia.
 • Sinopsi.
 • Proposta visual i d’intencions.
 • Públic al qual va adreçada la proposta.
 • Proposta de material didàctic per a treballar als col·legis i/o instituts.
 • Currículum i/o trajectòria del creador/a o de la companyia.
 • Proposta d’equip creatiu, artístic i tècnic.
 • Proposta pressupostària de producció (el pressupost es regirà pel model pressupostari que teniu a disposició en el següent enllaç).
 • Contacte del creador/a o de la companyia.
 • Qualsevol altra informació que es considere oportuna.

Criteris de valor en consideració:

 • Espectacles i/o propostes que utilitzen el valencià com a llengua vehicular (en cas d’utilitzar-se algun tipus de llenguatge verbal).
 • S’avaluarà positivament la paritat als equips creatius i artístics.
 • Que els espectacles s’adrecen a un públic específic amb propostes originals de captació de públics i/o material didàctic.
 • Inclusió en la programació de totes les disciplines escèniques. ( A l’hora de la selecció es tindrà en compte propostes que no estiguen contemplades en edicions anteriors)

En aquest sentit es busquen espectacles amb les característiques següents:

Tot el material s’enviarà en un arxiu únic al correu electrònic programacio.escalante@dival.es

En cas que l’equip de l’Escalante necessite informació addicional, es posarà en contacte amb els encarregats del projecte, així doncs, cal assenyalar-ne una persona de contacte.

El termini de recepció de projectes es tancarà el dilluns 18 d’abril a les 23:59 hores.

La diputada delegada de Teatres
Glòria Tello Company