Skip to main content
Curso

Actor, compañía y empresa

Más allá del escenario

25€
05/03/2018 28/03/2018

Fi d’inscripció : 1 de Març

Info

Objectius:

Quatre setmanes amb quatre cursos diferents que ens ajudaràn a entendre tot allò que hi ha més enllà de l’escenari: L’actor, companyia i empresa.

De la mà de professionals dels diferents sectors, parlarem de temes com la distribució i la producció en arts escèniques, els entorns econòmics culturals (programes culturals), l’optimització de projectes artístics/empresarials o la gestió de les arts escèniques valencianes.

Primera Semana:

Distribución y producción en artes escénicas.
Dilluns 5, Dimecres 7 i Dijous 8 > Mª Ángels Marchirant i Laura Marín

La distribució és una de les assignatures pendents per a gran part de les companyies que treballen al camp de les arts escèniques, tant per les contínues modificacions que el sistema ha patit als últims anys com per les noves dinàmiques assimilades en este període.

Els nostres objectius són:

  1. Prendre consciència de la seua importància; plantejar i enfocar la distribució amb professionalitat.
  2. El joc de la distribució. Punt de partida d’una distribució segons el producte i el mercat, les estratègies de negoci, segons els objectius i les necessitats.
  3. Competència i demanda. Coneixement del mercat de les arts escèniques. Ritme de compravenda. Elaboració del teu propi pla de distribució.

Segunda Semana:

La gestión de las artes escénicas Valencianas (Crónica de un Dejà Vu).
Dilluns 12, Dimecres 13  > Toni Pastor

Es fa necessari que els futurs professionals de les arts escèniques coneguen i tinguen una visió, almenys panoràmica, del que van trobant-se en endinsar-se en el seu present immediat. Però la gestió no consisteix solament en conèixer formalment les estructures existents i aprendre a moure’s per elles; és important analitzar amb sentit crític eixes estructures i les seues raons de ser, perquè es fa també absolutament necessari repensarles, qüestionar-les, amb l’objectiu clar, des de la gestió, de millorar-les i fer-les créixer. D’una manera distesa, parlarem i debatrem, interactuarem, per arribar a algunes conclusions que ens puguen servir per avançar i millorar professionalment.

Tercera Semana:

Los entornos económicos culturales. (Programas culturales).
Dimecres 12 i Dijous 22 > Jacobo Pallares i Mar Riera

Qualsevol projecte cultural pertany a un entorn econòmic. Un entorn que implica una forma econòmica de funcionar i li atorga viabilitat, resistència i tensió.

Des de l’entorn més proper, l’ajuntament de la pròpia ciutat, al més allunyat d’Europa, com espai econòmic comú… entorns locals, provincials, autonòmics, nacionals, europeus i intercontinentals, creant cercles d’influència.

Els entorns anomenats ajudes o subvencions públiques nosaltres els anomenarem programes culturals.

Sense sentir-se subsidiaris començarem a dissenyar les nostres necessitats en els diferents entorns i marcar-nos objectius culturals en els nostres projectes.

Cuarta Semana:

Proyecto artístico / Proyecto empresarial.
Dilluns 26 i Dimecres 28 >  Toni Benavent

Quan un projecte qualsevol pretén ser alguna cosa més que un fet puntual i esporàdic, cal plantejar-se molt seriosament quina estructura i quines estratègies son necessàries i com optimitzar el seu funcionament. En qualsevol sector este treball és imprescindible i del seu correcte desenvolupament depèn quasi sempre, gran part de l’èxit o el fracàs del projecte puntual en qüestió. El sector cultural i en concret el món de l’escena no és una excepció.

Descargas

Horario de Secretaría Escuela

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 18.30h

Para más información, escola.escalante@dival.es
o al teléfono 601 738 316

Centro Juvenil de algirós
C/Campoamor, 91
46022 Valencia
M. 601 738 316

Horario
MARÇ
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
      1  2 3 4
5
10:00 > 13:00
6 7
10:00 > 13:00
8
10:00 > 13:00
9 10 11
12
10:00 > 13:00
13 14
10:00 > 13:00
15 16 17 18
19 20 21
10:00 > 13:00
22
10:00 > 13:00
23 24 25
26
10:00 > 13:00
27
10:00 > 13:00
28  29  30  31  
Profesorado

Mª Ángeles Marchirant

Diplomada en Magisteri i amb màster en Gestió Cultural aplicada a les AAEE de la Universitat de València. La seua carrera professional en Arts Escèniques es centra en la gestió, producció, formació, comunicació, programació i distribució. Membre fundador de l’ Asociació CONTARIA. Directora Artística del Festival d’ AAEE per a xiquets i xiquetes CONTARIA. Participa en la creació del projecte Sala Russafa de València, la gestió de programació, producció, protocol i distribució des de 2009 fins a 2014. Ha sigut Vicepresidenta d’AVETID (Associació empreses de teatre i circ de la C. Valenciana), membre de la junta directiva de COFAE (asociación estatal ferias de AAEE) i membro de la junta organitzadora dels Premis Abril. És membre de la Junta Directiva, vicepresidenta d’AGDPV i vocal d’ADVAEM.

Mª Ángeles Marchirant

Laura Marín

Llicenciada en Història de l’Art. Va ser responsable del departament de gestió, promoció i distribució d’espectacles a L’Horta Teatre i Teatre Micalet; al Centre Teatral Escalante es va encarregar de les xarxes, la fidelització de públic i els projectes pedagògics. Actualment està al capdavant, junt amb M.Angeles Marchirant, de a+ Soluciones Culturales, empresa de distribució, producció,  assessorament, formació i elaboració de projectes culturals.

Laura Marín

Toni Pastor

Es dedica professionalment a la gestió cultural des de fa 35 anys, en diverses empreses privades, creades per ell mateix, de gestió, creació, producció i distribució teatral, així com en organismes oficials, fonamentalment la Generalitat Valenciana en els inicis, on crea el Circuit Teatral Valencià, Dansa València i la Mostra de Teatre d’Alcoi. Actualment és professor de Gestió i Producció Teatral i Gestió d’infraestructures per a la creació i l’exhibició a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

Toni Pastor

Jacobo Pallarés

Codirector projecte Inestable i gestor cultural. Llicenciat en Filologia Hispànica.

Jacobo Pallarés

Mar Riera

Consultora de projectes europeus i gestora cultural. Llicenciada en Economia.

Mar Riera

Toni Benavent

Actualment és productor i gerent de la Cia. Albena Produccions S.L que funda el 1994 junt amb Carles Alberola. De 1990 a 1996 va dur la producció i distribució de Moma Teatre. Productor de teatre, cinema i televisió. Va ser president d’AVETID (Associació Valenciana companyies de Teatre, Dansa i Circ) de la que és actualment vicepresident. Ha estat president de FAETEDA durant nou anys (Federació que agrupa a la majoria de companyies i sales privades de l’estat espanyol). Membre i fundador de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya. En total ha produït prop de 50 espectacles teatrals, 10 sèries per a televisió i un llargmetratge.

Toni Benavent