Skip to main content
Curso

Clown para profesionales

25€/mes
01/10/2017 31/10/2017
Info

Objectius

Introduir els assistents en la tècnica d’interpretació clown.
Crear números (escenes), tant individuals com grupals, de clown-teatre, clown-dansa o clown-circ, dependent de l’especialitat de cada alumne, a través de l’escriptura i l’adaptació de textos.
Compartir l’experiència sobre l’escena híbrida i generar un debat d’idees relacionades amb eixa experiència escènica.

Coninguts:

  • Mirades, fisicitat corporal i oralitat en el clown. Fases i entrenament.
  • Recursos del llenguatge clownesc per a l’escena.
  • Iniciació a la metàfora escènica a través del clown i tecnologia de producció de veritats pròpia.

Metodologia

  • Transmissió oral i debat teòric dels conceptes.
  • Entrenament i execució dels continguts a través d’improvisacions.
  • Facilitació de pautes per a la creació d’imatges i números/escenes de clown-teatre, clown-dansa o clown-circ.
  • Anàlisi posterior dels treballs presentats.

Detall

El clown és un personatge creat i interpretat per un artista de circ o un actor de teatre, que naix i s’alimenta de la personalitat, tics, habilitats, impulsos… de la persona artista o actriu. Per tant, el clown no és, exclusivament, una construcció psicològica o dramatúrgica, sinó un personatge que es fonamenta en la personalitat i fisicitat de cadascun dels artistes o actrius.

Al nostre taller, l’objectiu és el de buscar, trobar i entrenar eixe personatge clown. Predisposarem els assistents perquè siguen generosos en aquest transvasament del jo persona (controlat i ensinistrat) al jo clown (alliberat i hiperbolitzat). Un transvasament que dividim en 4 fases: entrenament, joc tècnic, improvisacions i creació dramàtica a través de l’escriptura.

En les 3 primeres fases, el treball anirà dirigit a controlar tres recursos fonamentals del personatge clown: mirada; mirada i cos; mirada, cos i oralitat. Així com la subjecció o la resposta justa i escalonada dels impulsos a través dels recursos descrits. En la 4a fase podrem abordar la construcció dramàtica, i comprovar la dimensió que pren la metàfora escènica sota la tècnica clown: el clown vol fer-ho bé però fracassa i és, en eixe intent delirant, errat, ridícul, vulnerable… on trobem, no només l’humor, sinó la metàfora que, superant certs prejudicis de la tradició circense i teatral, pot construir-se des del menyspreu, i no només des de la ingenuïtat.

Sense que siga un objectiu irrenunciable l’haver de crear una o divereses escenes o números, sí reflexionarem sobre la dramatúrgia d’aquests, partint de la creació escènica guiada i de l’anàlisi posterior.